Kapitánský kurz

Dovolte nám, abychom Vám podali upřesňující informace o celém průběhu kurzu. Školení bylo upraveno a splňuje podmínky pro průkazy vydávané Námořním úřadem na Ministerstvu dopravy ČR, dle zák.c.61/2000 Sb. o námořní plavbě a prováděcí vyhlášky MDS č. 315/2000 Sb. Tento průkaz je mezinárodní a je uznávaný na celém světě.

Kapitánský kurz se skládá ze 2 částí:

  • teoretický kurz jachting (ukončený teoretickou zkouškou)
  • praktický kurz (zakončený protokolem o praktické zkoušce)

Teoretická část (místo konání Brno)

Termín: 23.3. - 24.3.2024 v 9.00 hod.

Místo školení: Hotel Atlantis, Brána 177, 664 34 Rozdrojovice-Kuřim, tel. 546 419 000

Zkoušky: MDČR termín bude upřesněn cca 14 dní po teoretickém kurzu
Poplatek za zkoušku je cca. 1300 Kč + 600 Kč kolek (není v ceně kurzovného). Zkoušky se prování pod dohledem Ministerstva dopravy ČR.

Kapitánský kurz „C"

Školící předměty:

  • námořní právo COLREG (pravidla pro zabránění srážkám na moři)
  • navigace – teorie a praxe
  • řešení navigačních příkladu
  • plavební nauka – plachetnice, motorové lodě
  • meteorologie

Školné kapitánského kurzu „C" je 7.800 Kč. V ceně jsou: 2× učební skripta, včetně cvičné námořní mapy a navigační pomůcky. Platbu prosím proveďte následujícím způsobem:

  • na účet číslo: 7235390287/0100. Nezapomínejte uvádět jméno účastníka kurzu!
    Jako variabilní symbol uvádějte prvních 6 čísel Vašeho rodného čísla.

Kapitánský kurz – rozšíření z „C" na „B"

Školící předměty pro zájemce z „C" na „B": (podmínka platný průkaz „C"), min. 1000 Nm ve funkci kapitána a 1500 Nm ve vzdálenosti více než 20 Nm od pobřeží pod dohledem velitele jachty (dokladem je jachtařská knížka).

Průkaz „B" získáte, když vykonáte zkoušku rozšířenou o vědomosti z následujících předmětů:

COLREG (pravidla pro zabránění srážkám na moři)navigace – teorie a praxe, řešení navigačních příkladů (příliv a odliv) plavební nauka – plachetnice, motorové loděmeteorologie

Školné kapitánského kurzu (rozšíření z „C" na „B") je 4.800 Kč. V ceně jsou: 1× učební skripta, cvičné námořní mapy a navigační pomůcky. Podmínkou získání kapitánského průkazu „B" je platný všeobecný průkaz radiotelefonisty - omezený průkaz radiotelefonisty nestačí!

Na teoretický kurz si prosím vezměte: psací potřeby, poznámkový sešit, občanský průkaz, 4× foto pasového typu.

Radiotelefonie

Podmínkou získání průkazu SRC je účast na praktickém kurzu SRC. Poté klient získá osvědčení. Bez tohoto osvědčení není možná účast na zkoušce SRC. Zkoušky v Brně se budou konat na jaře 2024.

Praktický kurz na moři v Chorvatsku, termín bude upřesněn. Další termín možný dle domluvy a počtu zájemců. Bližší informace Vám sdělíme v průběhu teoretického kurzu. Absolvování praktického kurzu na moři je podmínkou pro získání kapitánského průkazu.

S jachtařským pozdravem

Ing. Miloš Křenek
Jachetní instruktor