Kapitánský kurz

Dovolte nám, abychom Vám podali upřesňující informace o celém průběhu kurzu. Školení bylo upraveno a splňuje podmínky pro průkazy vydávané Námořním úřadem na Ministerstvu dopravy ČR, dle zák.c.61/2000 Sb. o námořní plavbě a prováděcí vyhlášky MDS č. 315/2000 Sb. Tento průkaz je mezinárodní a je uznávaný na celém světě.

Kapitánský kurz se skládá ze 2 částí:

 • teoretický kurz jachting (ukončený teoretickou zkouškou)
 • praktický kurz (zakončený protokolem o praktické zkoušce)

Teoretická část (místo konání Brno)

Termín: 26.3. - 27.3.2022 v 9.00 hod.

Místo školení: Hotel Atlantis, Brána 177, 664 34 Rozdrojovice (u Brněnské přehrady)

Zkoušky: MDČR v Brně 8. a 9.4.2022
Poplatek za zkoušku je cca. 1000 Kč + 600 Kč kolek (není v ceně kurzovného). Zkoušky se prování pod dohledem Ministerstva dopravy ČR.

Kapitánský kurz „C"

Školící předměty:

 • námořní právo COLREG (pravidla pro zabránění srážkám na moři)
 • navigace – teorie a praxe
 • řešení navigačních příkladu
 • plavební nauka – plachetnice, motorové lodě
 • meteorologie

Školné kapitánského kurzu „C" je 6.400 Kč. V ceně jsou: 2× učební skripta, včetně cvičné námořní mapy a navigační pomůcky. Platbu prosím proveďte následujícím způsobem:

 • složenkou typu „C" na naši adresu: MORAVYACHT s.r.o. Zdráhalova 29, 613 00 Brno
 • na účet číslo: 7235390287/0100. Nezapomínejte uvádět jméno účastníka kurzu!
  Jako variabilní symbol uvádějte prvních 6 čísel Vašeho rodného čísla.

Kapitánský kurz – rozšíření z „C" na „B"

Školící předměty pro zájemce z „C" na „B": (podmínka platný průkaz „C"), min. 1000 Nm ve funkci kapitána a 1500 Nm ve vzdálenosti více než 10 Nm od pobřeží pod dohledem velitele jachty (dokladem je jachtařská knížka).

Průkaz „B" získáte, když vykonáte zkoušku rozšířenou o vědomosti z následujících předmětů:

COLREG (pravidla pro zabránění srážkám na moři)navigace – teorie a praxe, řešení navigačních příkladů (příliv a odliv) plavební nauka – plachetnice, motorové loděmeteorologie

Školné kapitánského kurzu (rozšíření z „C" na „B") je 3.800 Kč. V ceně jsou: 1× učební skripta, cvičné námořní mapy a navigační pomůcky. Podmínkou získání kapitánského průkazu „B" je platný všeobecný průkaz radiotelefonisty - omezený průkaz radiotelefonisty nestačí!

Na teoretický kurz si prosím vezměte: psací potřeby, poznámkový sešit, občanský průkaz, 4× foto pasového typu.

Praktický kurz na moři

Výcvik na moři v Chorvatsku termíny:

 30.4. - 6.5.2022, cena praktického kurzu je 8.800 Kč na osobu a 14.5. - 20.5.2022 cena 10.600 Kč na osobu.

Při 4 a více zájemcích možno domluvit individuální termín.

Radiotelefonie

Od roku 2021 platí vyhláška o povinnosti absolvování kurzu. Jedná se o tom, jakou formou bude organizován.

S jachtařským pozdravem

Ing. Miloš Křenek
Jachetní instruktor