První nalodění

prvni-plavba

Před naloděním je nutno se nechat odbavit v lodním terminálu, který se nachází u mola, kde kotví vaše loď. Tam se též odevzdávají zavazadla, se kterými se setkáte až ve své kajutě. S příručním zavazadlem, ve kterém máte potřebné cestovní dokumenty, procházíte kontrolou. Při odbavení dostanete magnetickou kartičku velikosti kreditní karty, kterou budete platit po celou dobu plavby. Do 24 hod. po vyplutí musíte absolvovat bezpečnostní školení - v záchranných vestách a na palubě.

 

1. Doprava do přístavu

Do přístavu se dostanete letecky, vlakem, busem nebo osobním vozem.

Zástupce lodní společnosti Vás za poplatek dopraví z letiště nebo nádraží do přístavu v den odplutí lodi.

Pokud využijete doporučované 1-noční ubytování v přístavu, budete se muset dopravit do přístavu místní dopravou nebo taxislužbou.

V přístavu můžete využít hlídané parkoviště lodní společnosti (zpoplatněné).

2. Zavazadla

Pokud Vás zástupce rejdařství vyzvedne na letišti nebo nádraží, zaměstnanci lodní společnosti se postarají o Vaše zavazadla, s kterými se shledáte až ve své kajutě.

U parkoviště Vám též bude nabídnut svoz zavazadel do lodi.

3. Terminál lodní společnosti

V terminálu lodní společnosti se prokážete lodním lístkem a osobním průkazem (nejlépe pasem), projdete bezpečnostní kontrolou, kde budete Vy i Vaše osobní zavazadla kontrolována.

4. Vlastní vstup do lodi

Halou projdete až před vlastní vstup do lodi, kde na Vás bude čekat lodní fotograf, který pro Vás pořídí vzpomínkovou fotografii – slavnostní vstup na loď. Fotografii si můžete zakoupit ve foto galerii, kde bude vystavena.

5. Atrium lodi

Zástupcemi lodní společnosti budete uvedeny do atria lodi, kde Vám předají magnetickou nebo čipovou kartičku od kajuty.

Do kajuty budete uvedeni kabinovým stewardem a Vaše zavazadlo na Vás bude již čekat.

6. Vybavení kajuty

Po uložení osobních věcí, zkontrolujte vybavení kajuty (lodním telefonem upozorněnte kabinového stewarda o případných nedostatcích).

Seznamte se s telefonním seznamem na lodi (zdravotní služba).

7. Základní orientace na lodi

Prohlédněte si loď před vyplutím, abyste získali základní orientaci na lodi a zajděte na horní palubu si vychutnat magický okamžik zvednutí kotvy a mizející obrysy pevniny.

8. Povinné bezpečnostní školení

Do 24 hodin po vyplutí musíte absolvovat povinné bezpečností školení. Nejčastěji se nácvik nouzového režimu pořádá do 2 hodin po vyplutí lodě z přístavu.

V kabině naleznete záchranné vesty, které si oblékněte a vyjděte na určenou palubu, kde proběhne krátký zácvik. O detailech nácviku budete informováni lodním rozhlasem.